Emniyet Kemerli Spanzet Takım

Kapasite Genişlik Uzunluk Model
2000kg-4000kg 2″ 8 mt Emniyet Kemerli Spanzet Takım
2000kg-4000kg 2″ 10 mt Emniyet Kemerli Spanzet Takım
2000kg-4000kg 2″ 12 mt Emniyet Kemerli Spanzet Takım